Begroting 2020

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

In het volgende overzicht wordt per programma achtereenvolgens aangegeven:

  • de totale baten per programma, exclusief onttrekkingen aan reserves;
  • de totale lasten per programma, exclusief stortingen in reserves;
  • het saldo per programma als resultaat van de totale baten min de totale lasten per programma, exclusief de reservemutaties;
  • de reservemutaties per programma.

Uiteindelijk volgt hier een resultaat uit. Dit is voor:

  • het rekeningjaar 2018, het jaarresultaat;
  • de begrotingsjaren vanaf 2019, het begrotingssaldo.

Voor de jaren 2019 en 2020 tot en met 2023 resteert er nu een negatief begrotingssaldo. In het dekkingsplan zal een aantal voorstellen worden opgenomen om ook voor deze jaren tot een sluitend begrotingsbeeld te komen. Streven is om dit dekkingsplan beschikbaar te hebben in de raadsvergadering van 29 oktober 2019.

Baten (x € 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Duurzaamheid

6.465

6.257

6.839

6.530

6.586

6.679

Maatschappelijke ontwikkeling

7.928

8.098

7.768

7.768

8.314

8.314

Leefomgeving

5.971

8.861

10.022

5.562

3.417

3.219

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

372

959

357

891

358

357

Meewerkend bestuur

60.400

63.352

65.756

66.220

66.017

67.317

Totaal baten

81.137

87.526

90.742

86.970

84.692

85.886

Lasten (x € 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Duurzaamheid

7.345

7.319

9.354

8.770

8.842

8.956

Maatschappelijke ontwikkeling

47.436

48.455

48.895

48.589

48.276

48.207

Leefomgeving

14.052

19.305

20.942

15.740

14.976

14.713

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

5.663

8.122

5.798

5.707

5.687

5.690

Meewerkend bestuur

9.207

10.211

9.058

10.113

10.289

11.000

Totaal lasten

83.703

93.411

94.046

88.918

88.069

88.567

Saldo (x € 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Duurzaamheid

-880

-1.062

-2.515

-2.240

-2.256

-2.277

Maatschappelijke ontwikkeling

-39.508

-40.357

-41.127

-40.821

-39.961

-39.893

Leefomgeving

-8.081

-10.444

-10.920

-10.178

-11.559

-11.495

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

-5.291

-7.163

-5.441

-4.816

-5.329

-5.333

Meewerkend bestuur

51.193

53.141

56.699

56.107

55.728

56.317

Totaal saldo

-2.567

-5.886

-3.304

-1.948

-3.377

-2.681

Reserves (x € 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Duurzaamheid

Onttrekkingen

94

35

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

94

35

0

0

0

0

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekkingen

3.099

1.132

361

353

345

338

Toevoegingen

86

63

30

30

31

31

Saldo reserveringen

3.013

1.070

331

323

315

306

Leefomgeving

Onttrekkingen

1.094

255

394

192

181

170

Toevoegingen

1.497

214

221

490

53

54

Saldo reserveringen

-403

40

174

-298

128

116

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Onttrekkingen

679

1.262

93

81

80

78

Toevoegingen

36

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

643

1.262

93

81

80

78

Meewerkend bestuur

Onttrekkingen

5.340

3.878

379

0

13

0

Toevoegingen

5.512

2.906

1.254

806

265

257

Saldo reserveringen

-172

971

-875

-806

-253

-257

Totaal resultaat (x € 1.000)

608

-2.507

-3.582

-2.647

-3.108

-2.438

ga terug