Begroting 2020

Duurzaamheid

Lasten € 9.353.700
Baten € -6.838.700
Saldo € 2.515.000
ga terug