Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten € 48.925.069
Baten € -8.129.620
Saldo € 40.795.449
ga terug