Begroting 2020

Leefomgeving

Lasten € 21.162.613
Baten € -10.415.945
Saldo € 10.746.668
ga terug