Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Lasten € 5.797.581
Baten € -449.600
Saldo € 5.347.981
ga terug