Begroting 2020

Meewerkend bestuur

Lasten € 6.730.302
Baten € -66.135.400
Saldo € -59.405.098
ga terug